EDE NOU REKONSTWI AYITI APRE OURAGAN MATTHEW

Ede nou fè ladiferans – fè yon don kounyea pou sove lavi nan peyi Dayiti apre ouragan Matthew.

Apre gwo menas pou pwopagasyon kolera ki vin ogmante apre pasaj ouragan Matthew a, yon apèl ijan te lanse pou materyèl pou pirifye dlo.

3 to 5 Days ansanm ak Fondasyon Dr Louis G. Lamothe ap mande w èd ou pou sove lavi an Ayiti. Sistèm pou filtre dlo a pral distribiye nan 4 zòn ki pi frape yo : Port-à-piment, Nan Panyol, Macaya ak Jérémie.

Fè yon don kounyea pou yon sostèm pou filtre dlo. Yon filtè ka bay plis pase 100 moun dlo.

Fondasyon an ap travay ak Fondasyon Rapino tou pou resevwa don lajan ki pral nan èd ijans la. Don ki bay sou paj sa a/ nan seksyon sa a pral trete tankou don ameriken ke patnè nou ak entemedyè nou Fondasyon Rapino fè. Se fondasyon sa a tou kap livre resi fiscal ameriken an.

This shortcode has been phased out. Please switch to our WP Express Checkout plugin for enhanced functionality.

BITCOIN

QR Code