OURAGAN MATTEW KRAZE ANPIL KOTE NAN PEYI DAYITI

 

Yon lòt fwa yon katstwòf natirèl sakaje Ayiti. Dlo potab se yonn nan pwodui ki pi enpòtan nan moman an.

  • MISSION NOU
  • VIZYON NOU
  • MESAJ NOU

KI MOUN KI TE LOUIS G. LAMOTHE?

 

Sitiyasyon an difisil anpil e gen gwo menas pou kolera gaye. Fè yon don kounyea pou yon sistèm pou filtre dlo. Yon filtè ka bay plis pase 100 moun dlo.

Li plis sou US

EDE AYITI HOME

500000

pasyan trete

4000

ELÈV afekte

95

% ANPLWAYE AYISYEN

60000

AYISYEN relwe

kòz RESAN

Sistèm pou filtre dlo a pral distribiye nan 4 zòn ki pi frape yo : Port-à-piment, Nan Panyol, Macaya ak Jérémie. Nap mande w pou fè don sa a pou pèmèt nou jwenn dlo potab pou diminye soufrans moun yo e sove lavi nan peyi Dayiti.

Distribisyon senbolik pou yon santèn papa plantè Nan Panyò

Distribisyon senbolik pou yon santèn papa plantè Nan Panyòl maten samdi 24 Jen 2017 la nan okazyon fèt ...

3 to 5 Days ansanm ak Fondasyon Dr Louis G. Lamothe ap mande w èd ou pou sove lavi an Ayiti. Fè yon don pou yon sistèm pou filtre dlo. Yon filtè ka bay plis pase 100 moun dlo.
Fondasyon an ap travay ak Fondasyon Rapino tou pou resevwa don lajan ki pral nan èd ijans la. Don ki bay sou paj sa a/ nan seksyon sa a pral trete tankou don ameriken ke patnè nou ak entemedyè nou Fondasyon Rapino fè. Se fondasyon sa a tou kap livre resi fiscal ameriken an.

« Fondasyon an se yon inisyativ ki deside rappousiv zèv Dr Louis G. Lamothe te kòmanse nan yon lespri angajman sosyal enpi batay pou fè yon lòt Ayiti boujonnen san fòs kote e nan tèt ansanm.”

Sean Penn