aktivite nou

Distribisyon senbolik pou yon santèn papa plantè Nan Panyò

June 26, 2017

Distribisyon senbolik pou yon santèn papa plantè Nan Panyòl maten samdi 24 Jen 2017 la nan okazyon fèt papa Ayisyen Tank chak papa rive rekonèt valè yon papa reprezante nan chèn viv ansanb lan, se tank n ap konstwi yon sosyete san fòs kote ki chita sou renmen, respè youn pou lòt Papa se yon pyès motè nan sosyete nou an e sa merite pou nou ankouraje sans responsabilite lakay yo pou modèl viv ansanm nou ta renmen konstwi an, pote plis amoni anndan kay ak nan tout rakwen peyi a. FLGL te kontan al rankontre yon santèn plantè nan Panyol maten samedi 24 jen an pou dyaloge ak yo sou sans fèt papa enpi pataje yon kado senbolik ak yo pou di yo jan yon papa kouraj enpòtan pou konstwi lòt Ayiti nou tout Swete a. FLGL vle remèsye Carole Tranchant Misyon Batist Ayiti, Zanmi Lasante, Tom shoes, Dlo Alasca ki te pèmèt distrisyon senbolik sa a posib nan okazyon fèt papa ayisyèn!

galerie

Laisser un commentaire

lot aktivite